Priser og skjema

Kalkulator

Priskalkulator for utregning av anløpsavgift og kaivederlag

Anløpsskjema

Fartøyopplysninger

Lasteoppgave

Lastet
Losset
Lastet
Losset
Lastet
Losset

Tjenester

Fortøyningshjelp
Kranleie
Strøm

Oversendelse av informasjon

I følge “Forskrift 17.08.1989 nr. 819 om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunes plikt til å føre statistikk” plikter havnebrukere og private kaieiere å gi kommunale havnemyndigheter de opplysninger som er nødvendige for å beregne avgiftene.